Online objednání dárců krve

Krevní skupiny podbarvené šedou barvou nelze vybrat, této krve je nyní dostatek. Objednat lze na darování pouze potřebné či nedostatkové krevní skupiny (dle grafu aktuální potřeby krve vedle formuláře).
Napište prosím číslici padesátčtyři

Aktuální potřeba krve:

A+ A- B+ B-
AB+ AB- 0+ 0-

Zelená barva:
- potřebná krevní skupina
Červená barva:
- urgentní nedostatek
Aktualizováno: 4.3.2019

Objednání na plasmaferesy

Napište prosím číslici sedmdesátosm